Kahkaha

Bayıldım

Cool

Kızgın

Mahcup

Öğretici

Şaşkın

Suskun

Tatlı

Üzgün

Süper

Tarım Bakanlığı Hayvancılık Destekleri

Ana Sayfa » FİNANS » Tarım Bakanlığı Hayvancılık Destekleri
Tarım Bakanlığı Hayvancılık Destekleri

ANAÇ KOYUN KEÇİ DESTEKLEMESİ

2018 yılı anaç koyun keçi desteklemelerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler; ilgili mevzuatta belirtilen şartlara uymaları halinde, 2/11/2018 tarihi itibari ile 15-90 ay (15-90 ay) arasında yaşta olan dişi hayvanları için, hayvan başına 25 TL destek ödemesi alabileceklerdir.

Başvuru Yeri   :           Üye olunan İl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlikleri

Mevzuat:

21/2/2018 tarih ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
8/5/2018 tarih ve 30415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/21 No’lu Tebliğ

ARILI KOVAN DESTEKLEMESİ

Üretici, şahsen veya birliği aracılığı ile arılığının bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder.
Arılı kovanlar il/ilçe müdürlüğünce tespit edilir.
Gezginci arıcıların tespit tutanakları işletmelerinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne gönderilir.
Desteklenecek kovan sayısı, üretim verileri ve diğer bilgiler Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS)’ne girilir.
AKS’den alınan icmaller askıya çıkarılır. Kesinleşen listeler Genel Müdürlüğe gönderilir.
Destekleme ödemeleri birlikleri aracığı ile üreticilerin hesaplarına aktarılır.
Arılı kovan 10 TL/adet​

BOMBUS ARISI KULLANIMI DESTEKLEMESİ

Bombus üretim izni almış işletmelerden koloni alıp kullanan ÖKS’ye (Örtüaltı Kayıt Sistemi) kayıtlı sera üreticileri il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder. Müracaat için belgeler;
İl/ilçe müdürlüğünce ÖKS’deki Bombus arısı bölümüne destekleme veri girişleri yapılır.
ÖKS’den alınan icmaller askıya çıkarılır. Kesinleşen listeler Genel Müdürlüğe gönderilir.
Destekleme ödemeleri direkt olarak üreticilerin tarımsal destekleme hesaplarına aktarılır.
Bombus arısı ​60 TL/koloni​

Aşı Desteği ​ Birime Destek

Büyükbaş Aşı Uygulama ​ 1,50 TL/baş
Küçükbaş Aşı Uygulama ​ 1,00 TL/baş
Büyükbaş Küpe Uygulama ​ 1,50 TL/baş
Küçükbaş Küpe Uygulama ​ 1,00 TL/baş​
BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ

 

BAŞVURU YERİ:

Kırmızı Et Üreticileri Birlikleri olan yerlerde Birliklere, olmayan yerlerde İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine.

BAŞVURU ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

Bakanlıkça onaylı kesimhanelerde kestirilmiş olan 12 aylık yaştan büyük ve karkas ağırlığı en az 200 kg olan erkek hayvanlara ait;
-Kesim ücreti faturası, Alındı makbuzu, kesilecek hayvan veya karkasının alım satımına ilişkin satış belgelerinden birisi,
-Resmi Veteriner Hekimi tarafından onaylanmış kesim cetveli,
-Türk-Vet ‘te kesilen hayvana ait düşüm belgesi,
-T.C. Kimlik numarası, işletme numarasını ve iletişim bilgilerini içeren Destek başvuru dilekçesi.

1-300 Baş Arası kestirdikleri hayvan başına 200 TL

​MALAK DESTEKLEMESİ

Malak Desteklemesinden faydalanacak yetiştiricinin;

Malakları 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,
Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) yaşamış olmalı,
Programlı aşıları yapılmış olmalıdır.

Soy Kütüğü Malak Desteğinden faydalanacak yetiştiricinin;

Malak desteklemesinin şartlarına ilave olarak;

Malakların ana ve babası MIS’ a kayıtlı olmalı,
Malakların doğduğu işletme, 31 Aralık 2018 tarihine kadar MIS’a kaydedilmelidir.

Malak Desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler,  1. Dönem için, 1 Kasım 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında; 2. Dönem için 1 Haziran 2019-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında;

Birliğe üye olanlar il birliklerine Birlikler de üyeleri adına ile il/ilçe müdürlüğüne,
Üye olmayan yetiştiriciler ise, il/ilçe müdürlüklerine başvuru yaparlar.

Mevzuat:

21/2/2018 tarih ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
8/5/2018 tarih ve 30415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/21 No’lu Tebliğ

Malak; 150 TL/baş

Soykütüğü Malak; 400 TL/baş

Yetiştirici Bölgesi illeri; İlave 200 TL/baş

BUZAĞI DESTEKLEMESİ

GENEL ŞARTLAR

Buzağılar 1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında doğmuş olmalı,
Birinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için 1/10/2018 tarihine kadar,
İkinci dönem buzağı desteklemesine başvuranlar için ise 1/4/2019 tarihine kadar TÜRKVET/E-Islah’a kayıt edilmiş,
Doğduğu işletmede en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalı,
Buzağıların programlı aşıları (dişiler için brusella ve şap, erkekler için şap) yapılmış ve Veteriner Bilgi Sistemine kaydedilmiş olmalıdır.

Buzağıları 4 Ay (120 Gün) Öncesinde Satma Şartları

Buzağılarını işletmesinde 4 ay büyütmeden erken yaşta satan yetiştiricilerden; en az 50 baş dişi sığırı olanlar 4 aydan önce buzağılarını satabilir,

Buzağılarını erken yaşta satmak istediklerini işletmesinin kayıtlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine, satışını yapacağı buzağıların kulak küpe numaralarını liste halinde dilekçeyle bildirir.

İl/ilçe müdürlükleri bu kapsamdaki işletmelerin ve buzağıların listesini HAYGEM’e bildirir.

​ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMALARI TEBLİĞ NO:2014/60 (SÜT TOZU DESTEKLEMESİ)

Destekleme Ödemesi bünyesinde süt tozu kullanılan  ürünün ihracatını gerçekleştiren ihracatçı firmalara yapılır.

İhracatçı firmalar, ihracatın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 6 ay içerisinde bünyesinde süt tozu kullanılarak üretilip ihraç edilen ürünlere ait beyannameler ve sarfiyat tablosu ile bağlı bulundukları ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine müracaat ederek bu Genel Müdürlüğe ve Konseye gönderir. Konsey, hak ediş formu, ihracat listesi, sarfiyat tablosu ve süt tozu üreten/ürettiren firmalar ile ihracatçı firmalar arasında yapılan sözleşmelerde ve alım satım faturasında yer alan bilgilere istinaden hak ediş formu tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde tahsisat belgesi dönüştürerek İl Müdürlüklerine müracaatta bulunur.

Destekleme Müracaat Yeri

1-İhracatçı Firmanın İşletme Kayıt Belgesi Aldığı İl Müdürlüğü

2-Süt Tozu Üreten İşletmenin Kurulu Bulunduğu İl Müdürlüklerine

Destekleme Esasları Nelerdir?

1- Süt tozu üretiminde kullanılan süt, üretici örgütlerinden tedarik edilmeli

2- Desteklemeye konu olan süt tozu, Bakanlıkça belirlenen referans fiyat ve üzerinden alınan çiğ sütten yapılmış olmalı

3- İhracata konu olan süt tozu temini Bakanlıkça süt tozu üretim kotası tahsis edilen süt tozu üreten firmalardan yapılmalı

4- İhracata konu olan süt tozu yurt içinden temin edilmeli

İcmallerin Hazırlanması

a)Başvuru dilekçesi.

b)İhracatçı firmaların İşletme Kayıt Belgesi.

c)Süt tozu üreten/ürettiren firmaların çiğ sütü temin ettiği üreticinin, üretici örgütüne üye olduğuna dair belge.

ç) Tahsisat Belgesi.

d) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge (e-bildirgesi).

e)31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idari para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı veya e-bildirgesi.

f) Aslı görülmek suretiyle yetkili kişilerin imza sirküleri nüshası.

g) Destekleme kapsamında süt tozu üretimi için gerekli olan çiğ sütün işletmeye alınması ile ilgili düzenlenen, süt miktarının litre olarak belirtildiği müstahsil makbuzu ve/veya faturalar, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun, üçer nüsha ve aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzları/faturaların aslı ve/veya nüshalarının vergi dairesi müdürlüğü veya vergi dairesi müdürlüğü olmayan yerlerde ilçe mal müdürlüğü onaylı fatura dip koçanı fotokopisi.

ğ)İl müdürlüğü tarafından süt tozu üreten/ürettirenlerce ton olarak düzenlenmiş satış faturasının aslı üzerine “Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulamasından yararlandırılmıştır” kaşesi basılır ve kaşeli bir sureti ilgili dosyaya eklenir.

 

​ANAÇ MANDA DESTEKLEMESİ

Anaç Manda Desteklemesinden faydalanacak yetiştiricinin;
Anaç mandaların doğum tarihi 1 Ocak 2017 tarihinden önce olmalı,
İşletmeleri ve anaç mandaları 31 Aralık 2018 tarihinde TURKVET veri tabanına kayıtlı olmalı,
Anaç mandaları, 1 Eylül 2018 tarihinden önce işletmeye gelmiş olmalıdır.
Soy Kütüğü Anaç Manda Desteğinden faydalanacak yetiştiricinin;

Anaç Manda desteklemesinin şartlarına ilave olarak;

İşletmeleri ve anaç mandaları 31 Aralık 2018 tarihinde Manda Islah Sistemi (MIS)’ne kayıtlı olmalı,
2018 yılında en az 4 kez, işletmedeki sağılan hayvanların en az yarısının süt ölçümü yapılmış olmalıdır.

Anaç Manda Desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1 Kasım 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında;

Birliğe üye olanlar il birliklerine birlikler de üyeleri adına ile il/ilçe müdürlüğüne,
Üye olmayan yetiştiriciler ise, il/ilçe müdürlüklerine başvuru yaparlar.

Mevzuat:

21/2/2018 tarih ve 2018/11460 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
8/5/2018 tarih ve 30415 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2018/21 No’lu Tebliğ

Manda; 250 TL/baş

Soykütüğü Anaç Manda; 400 TL/baş

Tarım Bakanlığı Hayvancılık Destekleri - Yorumlar

YORUMLARINIZI PAYLAŞIN

 

Yapılan Yorumlar

BENZER İÇERİKLERİlginizi çekebilecek diğer içerikler

Beç Tavuğu

Beç Tavuğu 14 Temmuz 2021

Balon Güvercini

Balon Güvercini 14 Temmuz 2021

Discus Balığı

Discus Balığı 14 Temmuz 2021

SOSYAL MEDYADA BİZSitemizin sosyal medya hesapları

ÖNE ÇIKAN KATEGORİLER

RASTGELE İÇERİKLER

Kıbrıs Arısı Arıcılığın En Önemli Değeri Sosyal Medya Üzerinden Para Kazanma Kafkas Bal Arısı Karpat Arı Irkı Balık kadını hakkında merak ettiklerinizi öğrenin! Başak burcu Kasım yorumları 2017

FACEBOOK'TA BİZ

Hoşgeldiniz

Kezban Net – Yeraltı Edebiyatı – Budamayın Kökleniyorum - Tüm Hakları Saklıdır